Corona vírus

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Platnosť nariadenia od: 1. júla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 6. júla 2020

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušnikov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov.

Zároveň majú organizátori povinnosť:

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk.

Pri hromadných podujatiach nad 1000 ľudí s výlučne sediacim obecenstvom je organizátor povinný (pokiaľ je schopný) zabezpečiť a dodržiavať nasledovné:

Platnosť nariadenia od: 7. júla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

 • zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,
 • obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.

Pri hromadných podujatiach nad 1000 ľudí v prípade že je organizátor schopný zabezpečiť rozdelenie priestoru podujatia na sektory je organizátor povinný (pokiaľ je schopný) zabezpečiť a dodržiavať nasledovné:

Platnosť nariadenia od: 7. júla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

 • zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia,
 • v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
  nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch,
 • pre exteriérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 m štvorcových plochy sektoru,
 • pre interiérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 m štvorcových plochy sektoru,
 • pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom